U, de petitionaris
Olhs

Houd de Heer op Solder

16.193 ondertekeningen

Cultureel erfgoed en symbool voor religieuze tolerantie: Museum Ons' Lieve Heer op Solder is een unieke historische plek in het warme hart van Amsterdam. Helaas dreigt sluiting, omdat het Amsterdamse Fonds voor de Kunst ondanks een positieve beoordeling toch geen subsidie besloot toe te kennen.

Petitie

Wij

buurtbewoners, ondernemers, cultuurliefhebbers, Amsterdammers, bezoekers en alle anderen met een hart voor het museum en monument Ons' Lieve Heer op Solder

 

constateren dat:

dat het museum Ons' Lieve Heer op Solder de deuren dreigt te moeten sluiten als gevolg van het wegvallen van de toegekende structurele subsidie van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

 

en verzoeken

wethouder Kunst en Cultuur Touria Meliani om alsnog te kiezen voor het toekennen van de subsidie zodat het museum tevens monument kan blijven voortbestaan.

Het antwoord

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder toegevoegd aan de Amsterdamse Basisinfrastructuur

In een brief aan de gemeenteraad schrijft de wethouder: "Naar de mening van het college is in de discipline erfgoed ook een probleem ontstaan dat opgelost moet worden. Het college beschouwt het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder als een unieke instelling binnen de culturele infrastructuur van Amsterdam en is van mening dat de subsidie aan deze instelling in het kader van het Kunstenplan gecontinueerd moet worden. Omdat het AFK hiervoor geen middelen meer heeft binnen de discipline Erfgoed en deze extra honorering niet strookt met het uitgangspunt van het AFK om in alle disciplines een vergelijkbaar percentage te honoreren, stelt het college voor het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder toe te voegen aan de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Amsterdam Bis) 2021-2024 als instelling op naam. Dit betekent dat deze instelling in de periode 2021-2024 een subsidie ontvangt van de gemeente. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is al ruim 130 jaar een uniek museum waarvan de kern bestaat uit twee 17de-eeuwse huizen met een verborgen katholieke huiskerk op zolder. Vanuit het gegeven dat het katholicisme in de zeventiende eeuw werd gedoogd maar niet openlijk mocht worden beleden, wil het museum zijn bezoekers stil laten staan bij tolerantie en verdraagzaamheid in de (religieus) diverse samenleving aan de hand van kunst en erfgoed. Sinds de opening van het gerestaureerde en uitgebreide museum heeft Ons’ Lieve Heer op Solder veel aandacht voor de authenticiteit en beleving van het zeldzame monument en een sterke profilering op educatief gebied. Naast de authenticiteitswaarde van het monument, de belevingswaarde voor bezoekers en de actuele maatschappelijke waarde van het inhoudelijke verhaal (het gesprek over religieuze tolerantie en inclusie) is Ons’ Lieve Heer op Solder van groot belang voor Amsterdam en in het bijzonder voor de oude binnenstad. Het vertelt een belangrijk verhaal uit de geschiedenis van Amsterdam en wordt jaarlijks door ruim 100.000 cultuurbezoekers bezocht. Ook stadsdeel Centrum acht het behoud van deze unieke functie voor de binnenstad van belang.

Omdat binnen het budget voor de Amsterdam Bis geen ruimte is voor een extra instelling, stelt het college voor het budget van de projectsubsidies van het AFK te verlagen en het benodigde bedrag voor de subsidie aan Museum Ons’ Lieve Heer op Solder over te hevelen van het AFK naar de Amsterdam Bis."

Bron: dagmail gemeenteraad Amsterdam 25 augustus 2020

Zie ook: Volkskrant.nl: Museum Ons’ Lieve Heer op Solder gered: Amsterdam geeft toch subsidie

REACTIE PETITIONARIS

Het behoud van Ons' Lieve Heer op Solder is nu gelukkig een feit. In totaal hebben meer dan 16.000 mensen de petitie ondertekend. En dit heeft de gemeente Amsterdam tot een herzien besluit gebracht.

De komende 4 jaar krijgt het museum de subsidie, waarvoor we hebben gepleit. Daarom onze heel hartelijke dank aan iedereen die deze petitie heeft ondersteund.

Graag wijzen we u nog op de mogelijkheid om vriend van museum Ons' Lieve Heer op Solder te worden. Bekijkt u daarvoor dan de volgende link: https://opsolder.nl/particulier/

De staf van het museum heet u graag binnenkort welkom 'op solder'.

Wanda Nikkels, initiatiefnemer

Lennard Roubos, initiatiefnemer

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
25-08-2020 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Lennard Roubos 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder toegevoegd aan de Amsterdamse Basisinfrastructuur

In een brief aan de gemeenteraad schrijft de wethouder: "Naar de mening van het college is in de discipline erfgoed ook een probleem ontstaan dat opgelost moet worden. Het college beschouwt het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder als een unieke instelling binnen de culturele infrastructuur van Amsterdam en is van mening dat de subsidie aan deze instelling in het kader van het Kunstenplan gecontinueerd moet worden.

+Lees meer...

Omdat het AFK hiervoor geen middelen meer heeft binnen de discipline Erfgoed en deze extra honorering niet strookt met het uitgangspunt van het AFK om in alle disciplines een vergelijkbaar percentage te honoreren, stelt het college voor het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder toe te voegen aan de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Amsterdam Bis) 2021-2024 als instelling op naam. Dit betekent dat deze instelling in de periode 2021-2024 een subsidie ontvangt van de gemeente. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is al ruim 130 jaar een uniek museum waarvan de kern bestaat uit twee 17de-eeuwse huizen met een verborgen katholieke huiskerk op zolder. Vanuit het gegeven dat het katholicisme in de zeventiende eeuw werd gedoogd maar niet openlijk mocht worden beleden, wil het museum zijn bezoekers stil laten staan bij tolerantie en verdraagzaamheid in de (religieus) diverse samenleving aan de hand van kunst en erfgoed. Sinds de opening van het gerestaureerde en uitgebreide museum heeft Ons’ Lieve Heer op Solder veel aandacht voor de authenticiteit en beleving van het zeldzame monument en een sterke profilering op educatief gebied. Naast de authenticiteitswaarde van het monument, de belevingswaarde voor bezoekers en de actuele maatschappelijke waarde van het inhoudelijke verhaal (het gesprek over religieuze tolerantie en inclusie) is Ons’ Lieve Heer op Solder van groot belang voor Amsterdam en in het bijzonder voor de oude binnenstad. Het vertelt een belangrijk verhaal uit de geschiedenis van Amsterdam en wordt jaarlijks door ruim 100.000 cultuurbezoekers bezocht. Ook stadsdeel Centrum acht het behoud van deze unieke functie voor de binnenstad van belang.

Omdat binnen het budget voor de Amsterdam Bis geen ruimte is voor een extra instelling, stelt het college voor het budget van de projectsubsidies van het AFK te verlagen en het benodigde bedrag voor de subsidie aan Museum Ons’ Lieve Heer op Solder over te hevelen van het AFK naar de Amsterdam Bis."

Bron: dagmail gemeenteraad Amsterdam 25 augustus 2020

Zie ook: Volkskrant.nl: Museum Ons’ Lieve Heer op Solder gered: Amsterdam geeft toch subsidie

REACTIE PETITIONARIS

Het behoud van Ons' Lieve Heer op Solder is nu gelukkig een feit. In totaal hebben meer dan 16.000 mensen de petitie ondertekend. En dit heeft de gemeente Amsterdam tot een herzien besluit gebracht.

De komende 4 jaar krijgt het museum de subsidie, waarvoor we hebben gepleit. Daarom onze heel hartelijke dank aan iedereen die deze petitie heeft ondersteund.

Graag wijzen we u nog op de mogelijkheid om vriend van museum Ons' Lieve Heer op Solder te worden. Bekijkt u daarvoor dan de volgende link: https://opsolder.nl/particulier/

De staf van het museum heet u graag binnenkort welkom 'op solder'.

Wanda Nikkels, initiatiefnemer

Lennard Roubos, initiatiefnemer

26-08-2020

museum OLHS alsnog gered

Op de dag dat we de petitie aan wethouder, Touria Meliani, mochten aanbieden werd al snel duidelijk dat de campagne succes had gehad. De gemeente heeft middelen vrijgemaakt om het museum OLHS in ieder geval tot 2024 in stand te houden.

+Lees meer...

Formeel moet de gemeenteraad hier binnenkort wel een bekrachtiging van geven.

26-08-2020

aanbieden van de petitie aan wethouder Touria Meliani

De petitie tot behoud van Museum Ons' Lieve Heer op Solder is inmiddels meer dan 13.500 keer ondertekend. Op dinsdagmiddag 25 augustus 2020 om 15.30 uur overhandigen de initiatiefnemers, Wanda Nikkels en Lennard Roubos, de petitie met deze duizenden handtekeningen aan wethouder, Touria Meliani, aan op het Stadhuis van Amsterdam..

23-08-2020